Τα 33 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των αγροτικών κατασκευών & τα 48 συνολικά στον τομέα του μετάλλου μας καθιστούν πρωτοπόρους στην αγροτική βιομηχανία.