Χρησιμοποιείται για την ανύψωση σάκων μέγιστου βάρους 50 κιλών σε μέγιστο ύψος 1,4 μέτρα. Τοποθετείται δίπλα σε ενσακιστικά συστήματα ή όπου αλλού χρειάζεται.