Το μηχάνημα κορφολόγησης του αμπελιού χρησιμοποιείται από τον κτηματία κατά την περίοδο ανάπτυξης έως το τρύγημα του αμπελιού. Βοηθώντας το να απαλλαγή από την υπέρογκη βλάστηση του. Το μηχάνημα τοποθετείται στο εμπρόσθιο μέρος του τρακτέρ σε ειδική βάση και παίρνει κίνηση με υδραυλική πίεση που παρέχεται από εδική μονάδα παροχής λαδιού η οποία παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο. ή από υδραυλική παροχή του ίδιου του τρακτέρ απ΄ευθείας. Κατασκευάζετε σε διάφορους τύπους προσαρμοζόμενο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κτηματία.