Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ή την τροφοδοσία με άλευρα. Το προτιμούμε λόγο του κυλινδρικού σχήματός του που επιτρέπει την εύκολη ροή των υλικών χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων.