Το ηλεκτρονικό ζυγιστικό χρησιμοποιείται για τη ζύγιση ενός ή περισσότερων υλικών ταυτόχρονα, με τη χρήση δυναμοκυψελών και ηλεκτρονικού ενδείκτη ρύθμισης των κιλών, επιτρέποντάς μας την παρασκευή από 1 έως 12 διαφορετικές συνταγές.