Ο θρυμματιστής έχει δύο θυρίδες τροφοδοσίας εκ των οποίων η πρώτη χρησιμοποιείτε για την άλεση ξύλων μέγιστης διαμέτρου 7 – 8 εκ. Και η δεύτερη για την άλεση: α) ΚΛΑΡΙΩΝ έχει σχεδιαστή να αλέθει με ιδιαίτερη ευκολία ακόμα και τα πιο πυκνά φυλλώματα. β) ΧΟΡΤΟΜΑΖΑ μπορεί να άλεση τα περισσότερα είδη χόρτων (άχυρο, καλαμποκιά, τριφύλλι κ.α) γ) ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ όπως καλαμπόκι, στάρι, κριθάρι