Κυλινδρόμυλοι – Κυλινδροσπαστήρες καλαμποκιού

Ο Κυλινδρόμυλος χρησιμοποιείται για την παρασκευή ζωοτροφών που προορίζονται για την σίτιση αιγοπροβάτων και κατοικίδιων πουλερικών. Και γενικότερα για ζώα που λόγω σιτηρεσίου ή συνθηκών δεν επιτρέπετε η μεγάλη περιεκτικότητα σε σκόνη. Ο κυλινδρόμυλος δεν χρησιμοποιεί κόσκινα για την άλεση, αλλά ένα σύστημα που μας επιτρέπει να ρυθμίζουμε το διάκενο μεταξύ των κυλίνδρων. Χρησιμοποιείτε από βιομηχανίες παρασκευής ζωοτροφών και κτηνοτροφικές μονάδες. Το πλεονέκτημα είναι το χαμηλό ποσοστό αλευροποίησις (περίπου 10%-15%) σε σχέση με τους συμβατικούς σφυρόμυλους. Για την πλήρη απομάκρυνση της αλευρόσκονης χρησιμοποιούμε τον κοχλιοκαθαριστήρα με ένα ή δύο κόσκινα. Η παραγωγικότητα του κυμαίνεται από 1500 κιλά έως 6000 κιλά την ώρα (μπορούν να κατασκευαστούν και μεγαλύτερες εκδόσεις). Τα κύλινδρα είναι κατασκευασμένα από ειδικό μέταλλο το οποίο υποβάλλεται σε θερμική κατεργασία για την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους.

Μπορεί να συνδυαστούν με  ογκομετρικά δοχεία τροφοδοσίας ή με ηλεκτρονικά ζυγιστικά αλλά και με δοχεία παραλαβής και διαχείρισης υλικών.