Το ογκομετρικό ζυγιστικό χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του σφυρόμυλου με τα προς άλεση υλικά με τη χρήση μεταφορικού κοχλία. Με τη χρήση του επιτυγχάνουμε την σταθερή τροφοδοσία του μύλου αλλά και τη ζύγιση των υλικών εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων του παρασκευαστηρίου ζωοτροφών.