Χρησιμοποιείται για την παγίδευση των αιγοπροβάτων κάνοντας την άμελξη τους εύκολη και γρήγορη. Τα ζώα παγιδεύονται σε θέσης με τη χρήση ειδικού μηχανισμού εγκλωβισμού και απελευθερώνονται ταυτόχρονα μετά το τέλος του αρμέγματος. Είναι εξολοκλήρου γαλβανισμένες για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Ο αριθμός των θέσεων είναι το ελάχιστο 6 θέσεις έως όσες απαιτούνται στην κάθε κτηνοτροφική μονάδα (πάντα πολλαπλάσιες του 6) . Η τοποθέτησή τους γίνεται είτε σε σειρά είτε σε παράλληλη διάταξη.