Σφυρόμυλοι Αέρα

Οι Σφυρόμυλοι αέρα χρησιμοποιούνται για την άλεση δημητριακών χρησιμοποιώντας διαφόρων μεγεθών κόσκινα για την επιθυμητή ποιότητα. Τροφοδοτείτε με τα προς άλεση υλικά μέσω μηχανισμού ελέγχου ροής. Και με τη δύναμη του αέρα οδηγεί το αλεσμένο υλικό στη χαρμανιέρα ή στο κυκλώνα.

Χρησιμοποιούνται από κτηνοτροφικές μονάδες, τις βιομηχανίες για την παρασκευή ζωοτροφών αλλά και από τις βιομηχανίες παραγωγής στερεών καυσίμων ξύλου (pellet). Κατασκευάζονται σε διάφορους τύπους και μεγέθη ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζονται. Η ισχύς τους κυμαίνεται μεταξύ 7,5 Kw (10 Hp) έως και 37 Kw (50 Hp).

Οι Σφυρόμυλοι Αέρα μπορεί να συνδυαστούν με  ογκομετρικά δοχεία τροφοδοσίας ή με ηλεκτρονικά ζυγιστικά αλλά και με δοχεία παραλαβής και διαχείρισης υλικών.