Σφυρόμυλοι Υψηλής Άλεσης

Οι Σφυρόμυλοι αυτού του τύπου μπορούν να επιτύχουν υψηλή κονιοποίηση (άλεση). Οι μύλοι αυτοί είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να χρησιμοποιούν για την άλεση πλέγμα (σήτα), εκτός από κόσκινα κυκλικής διατομής.

Επίσης για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα ελέγχουμε τις στροφές του σφυρόμυλου. Αυτές καθορίζονται από το υλικό και της φυσικές ιδιότητες αυτού.

Μπορούν να κατασκευαστούν από ανοξείδωτο χάλυβα και χρησιμοποιούνται τόσο στην παραγωγή ζωοτροφών όσο και  στην βιομηχανία τροφίμων.

Οι Σφυρόμυλοι μπορεί να συνδυαστούν με  ογκομετρικά δοχεία τροφοδοσίας ή με ηλεκτρονικά ζυγιστικά αλλά και με δοχεία παραλαβής και διαχείρισης υλικών.