Χαρμανιέρα με ενσωματωμένο Σφυρόμυλος

Ο μικρός χώρος που καταλαμβάνει το συγκρότημα παρασκευής ζωοτροφών αλλά και οι ανύπαρκτοι ρύποι (αλευρόσκονη) που προκαλούνται από την άλεση και την ανάμιξη των δημητριακών, καθιστούν τη Χαρμανιέρα – Σφυρόμυλο ως την καταλληλότερη λύση για κάθε σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα. Αλλά και για κάθε επαγγελματία στον τομέα της παρασκευής ζωοτροφών που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση χώρου στις εγκαταστάσεις του. Κατασκευάζεται στις παρακάτω εκδόσεις:

ΜΧ500 με χωρητικότητα 0,95 m³ και ισχύς ηλεκτροκινητήρα έως 4 Kw (5,5 Hp).

ΜΧ1000 με χωρητικότητα 1,8 m³ και ισχύς ηλεκτροκινητήρα από 7,5 Kw (10 Hp) έως 11 Kw (15 Hp).

ΜΧ2000 με χωρητικότητα 3,50 m³ και ισχύς ηλεκτροκινητήρα από 7,5 Kw (10 Hp) έως 18.5 Kw (25 Hp).

Η Χαρμανιέρα με ενσωματωμένο Σφυρόμυλο μπορεί να συνδυαστεί με  ογκομετρικά δοχεία τροφοδοσίας ή με ηλεκτρονικά ζυγιστικά αλλά και με δοχεία παραλαβής και διαχείρισης υλικών. Επίσης ειδικά για κτηνοτροφικές μονάδες με την τοποθέτηση συστήματος αυτόματης τροφοδοσίας σκάφης για παγίδες αιγοπροβάτων