Χαρμανιέρες επιδαπέδιες και σκάμματος

Η Χαρμανιέρα είναι πλέον απαραίτητη στην κτηνοτροφία αλλά και στην παραγωγή φυραμάτων για την βιομηχανία παραγωγής ζωοτροφών. Έτσι πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγάλη διάρκεια ζωής αλλά και την τέλεια ομογενοποίηση των υλικών στον ελάχιστο χρόνο. Μπορεί να τροφοδοτηθεί απευθείας από σφυρόμυλο με αέρα ή σφυρόμυλο με κοχλία. Μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε σκάμμα ή στην επιφάνεια του εδάφους. Ο χρόνος ανάμιξης για την πλήρη ομογενοποίηση είναι 10 λεπτά. Κατασκευάζονται στις παρακάτω εκδόσεις:

“ΧΝ500” με χωρητικότητα 0,95 m³

“ΧΝ1000” με χωρητικότητα 1.8 m³

“ΧΝ2000” με χωρητικότητα 3.5 m³

“ΧΝ3000” με χωρητικότητα 5 m³

Η Χαρμανιέρα μπορεί να συνδυαστεί με  ογκομετρικά δοχεία τροφοδοσίας ή με ηλεκτρονικά ζυγιστικά αλλά και με δοχεία παραλαβής και διαχείρισης υλικών. Επίσης ειδικά για κτηνοτροφικές μονάδες με την τοποθέτηση συστήματος αυτόματης τροφοδοσίας σκάφης για παγίδες αιγοπροβάτων